Podružnice

Župnija danes uradno šteje dobrih tisoč prebivalcev.

Župnija Grahovo ima tri podružnice

V vasi Bločice je lepa gotska cerkvica sv. Primoža in Felicijana, obdana z vaškim pokopališčem. Cerkev in freske datirajo v začetek 16. stoletja, dragocen oltar pa je iz leta 1672. Skozi stoletja je cerkev doživljala razne obnove, zadnjo leta 1991, ko so odkrili tudi freske.

V Lipsenju se nahaja zunaj naselja cerkev sv. Štefana, ki jo prav tako obdaja vaško pokopališče. Tudi ta cerkev datira v začetek 16. stoletja in je v teku časa doživljala razne obnove. Zadnja se je zgodila letos, ko sta je s pomočjo občinskih sredstev uredili drenaža in streha pred vhodom v cerkev.

V Žerovnici se na gričku nad vasjo nahaja cerkev Spreobrnjenja sv. Pavla, prav tako obdana z vaškim pokopališčem. Tudi ta cerkev stoji zagotovo že več kot 500 let. V stranskih oltarjih sta sveta Boštjan in Valentin, ob njima pa priljubljeni slovenski priprošnjiki: sveti Rok in Fabjan, Florjan in Janez Nepomuk. Že pred 40 leti je župnik Končan temeljito obnovil strop, pred 20 leti pa so vaščani zamenjali streho.

Omenimo še cerkev sv. Miklavža pod Slivnico, ki je od druge svetovne vojne dalje ostala v razvalinah ter kapelo svetega Florjana prav tako na obronkih Slivnice. Vizitacijska poročila izpred dvesto let potrjujejo, da bi naj omenjenemu svetniku v čast stala nekje blizu podružna cerkev.

V župnijo Grahovo pa spada tudi vas Goričice, ki pa nima svoje cerkve. Na začetku vasi je le znamenje – križ. Vas se je zadnja desetletja zelo povečala zaradi gradnje vikendov, 'staroselcev' je pa bolj malo.