Domov

Mesečna oznanila

Ime Datum
Junij 2022
29.05.2022
Maj 2022
24.04.2022
April 2022
28.03.2022

Strani

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
11.00 Bločice
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Božji služabnik Andrej Majcen – pri Kerecu v Kunmingu

15. septembra 1935 se je Majcen v Trstu vkrcal na ladjo Conte Verde, ki ga je na dan zavetnice misijonov sv. Terezije Deteta Jezusa, 3. oktobra, pripeljala v Hongkong. Pričakal ga je salezijanski inšpektor Braga. Čez nekaj dni je obiskal Makao, kjer je bila materna hiša salezijanske dejavnosti na Daljnem vzhodu, Zavod Brezmadežne, kamor je prišel s skupino misijo-narjev leta 1906 sveti Alojzij Versiglia, pozneje škof in prvi sale-zijanski mučenec. Prav ta dogodek je Majcna močno spodbudil k misijonskemu poklicu. Skupaj s še nekaterimi salezijanci je nadaljeval pot proti Kunmingu, glavnemu mestu Yunnan, ki je že kitajska pokrajina. Srečanje s Kitajsko je bilo pač nekaj izre-dnega. Naša imena tam nič ne pomenijo. Slovenski misijonar Kerec je Majcna imenoval Ma Yicheng, kar pomeni »konj, ki raznaša veselo oznanilo«. Majcen mu je odgovoril: »Če je tako, naj bo, bom pa konj, ki bo drvel čez Kitajsko in povsod širil ve-selo oznanilo o odrešenju.« Ni bilo časa, da bi se pripravljal na delo. Vse je bilo treba hkrati: učiti se jezika in že poučevati, gle-dati, kam si prišel, in že imeti na skrbi učitelje. Majcen je bil do-ločen za šolskega svetnika: organiziral naj bi šole in predvsem delavnice; njegovi skrbi pa je bila zaupana tudi vsa disciplina. Bilo se je treba spoprijeti s kitajskim značajem in navadami, na-vajati na higieno, skrbeti za učenje in mojstre – in vse je moralo nastajati iz nič. Majcen, učitelj, vzgojen v avstro-ogrski šoli in kulturi, se je na vse to stežka privajal. Postati mora Kitajec med Kitajci. Leta 1936 je Kerec začel graditi Šolo modrosti, ki jo je pozneje prevzel v celoti Majcen. Kar 16 let je ostal v Kunmingu, kjer je delal predvsem za vzgojo in izobrazbo mladih.

(Povzeto po knjigi: Andrej Majcen,  vietnamski don Bosko, l. 1993.)