Front

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/2-nedelja-med-letom-2021
18.01.2021
/nedelja-jezusovega-krsta-2021
10.01.2021
/2-nedelja-po-bozicu-2021
02.01.2021

Strani

PREROK AMOS

Ozej je živel in deloval v 8. stoletju pred Kristusom v Izraelu. Dolgemu in uspešne-mu kraljevanju Jerobeama III. so sledila krajša in nemirnejša razdobja, ki so privedla leta 722 do padca kraljestva. Asirija se je takrat krepila in rastla v prvo silo na Bližnjem vzhodu, množili so se njeni vojaški posegi na zahodu, katerih usodne posledice so z Izraelom in Judi nosila tudi aramska kraljestva Sirije ter feničanska in filistejska mesta.
V tem času je slabela druga velika sila, Egipt, ki pa je povzročala nemire v pokrajinah, ki si jih je osvajala Asirija. Ozej v svoji knjigi kaže, kako Izrael nenehno niha med tema dvema silama in se predaja igri, katere tragični konec ne uide jasnovidnosti preroka. Njego-va knjiga je zlitje prerokb in besed, ki so bile izrečene ob različnih priložnostih, od katerih pa lahko natanč-no določimo le nekatere iz časa med sirsko-efraimsko vojno (l. 734) in padcem Samarije (l. 722). Ozej je s svojo besedo močno vplival na ostale zapise Svetega pisma. Še posebej na preroka Jeremija. Ozejeva teo-logija je teologija ljubezni Boga, ljubezni, ki trpi, ki je zahtevna in potrpežljiva. Naj nas njegove misli nagovorijo: »Pridite, vrnimo se h Gospodu, kajti on je raztrgal in nas bo ozdravil, udaril je in nas bo obvezal. V dveh dneh nas bo oživil, tretji dan nas bo vzdignil in bomo živeli pred njegovim obličjem. Spoznali bomo in zasledovali, da bi spoznali Gospoda. Njegov izhod je zanesljiv kakor zarja, prišel bo k nam kakor jesenski dež, kakor spomladanski dež, ki napaja zemljo. Vaša ljubezen je kakor jutranji oblak, kakor rosa, ki zgodaj odide. Da, dobroto hočem in ne daritve, spoznanja Boga bolj kot žgalne daritve.«
Prerok Ozej v krščanskem koledarju goduje 17. oktobra.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015