Front

Mesečna oznanila

Ime Datum
December 2020
27.11.2020
November 2020
01.11.2020
Oktober 2020
30.09.2020

Strani

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/angelska-nedelja-2021
06.09.2021
/22-nedelja-med-letom-2021
30.08.2021
/21-nedelja-med-letom-2021
22.08.2021

Strani

PREROK JOEL

Prerok Abdija je živel nekako v letih od 600 do 550 pred Kristusom. Njegova knjiga je najkrajša od vseh v Stari zavezi, saj v enem poglavju obsega le 21 vrstic. Prerokbe prešinja veliki duh številnih pomembnejših prerokov. V knjigi je opis videnja, ki mu sledi kratka razlaga. Videnje vsebuje: napoved propada Edoma, razglasitev njegove krivde in seznanitev Izraela s tem padcem, ki mora priti. Čas nastanka je povezan z dogodkom, o katerem govori: pisec obsoja ravnanje Edoma, sosednje dežele, katere prebivalci so izkoristili izgnanstvo Izraelcev in zasedli nekatere dele Jeruzalema. Prerokba prinaša tolažbo judovski skupnosti, ki se je rešila in s katero so slabo ravnali. S temi besedami se je Bog razodel Abdiju: »Edom, zaradi nasilja nad tvojim bratom Jakobom te bo zagrnila sramota in iztrebljen boš za vselej. Na dan, ko si stal ob strani, na dan, ko so tujci plenili njegovo imetje, ko so drugorodci vstopali skozi njegova vrata in za Jeruzalem metali žreb, si bil tudi ti kakor eden izmed njih: ne bi bil smel gledati na dan svojega brata, na dan njegovega zloma, ne se veseliti nad sinovi Juda na dan njegove pogube, ne se širokoustiti na dan stiske. Ne bi bil smel iti skozi vrata mojega ljudstva na dan njegove pogube, ne še ti gledati njegove bede na dan njegovega propada, ne segati po njegovem imetju na dan njegovega propada… Hiša Jakobova bo dobila v last tiste, ki so jo imeli v lasti. Hiša Jakobova bo postala ogenj, hiša Jožefova plamen ... Kot zmagovalci bodo šli na goro Sion in vladali Ezavovemu pogorju, kraljestvo bo Gospodovo.«
Prerok Abdija v krščanskem koledarju goduje 19. novembra.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015