Front

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/20-nedelja-med-letom-2020
16.08.2020
/19-nedelja-med-letom-2020
09.08.2020
/18-nedelja-med-letom-2020
02.08.2020

Strani

PREROK AGEJ

Med malimi preroki Stare zaveze Svetega pisma najdemo tudi preroka Ageja. Napisal je zelo kratko besedilo, ki ga štejemo med od Boga razodete in ga imenujemo Agejeva knjiga. Zaobsega le dve poglavji oziroma 35 vrstic. Živel je v 6. stoletju pred Kristusom. Leta 537 so tisti Judje, ko so se vrnili v domovino po izgnanstvu, želeli obnoviti Jeruzalemski tempelj. A ni bilo dovolj sredstev in še samarijski del prebivalstva je temu nasprotoval. Zaradi hudih sporov v bližnjem Perzijskem kraljestvu je prišlo tudi v Izraelu do politične negotovosti in družbenih napetosti. Na to je začel opozarjati tudi prerok Agej. Njegovo preroško oznanilo sega v leto 520 pred Kristusom. Sodobnikom skuša razložiti, da sta revščina in slaba letina posledica njihove duhovne otopelosti. Predlaga jim, naj poživijo vero v Boga in naj se lotijo obnove Gospodovega templja. Šele zatem se bodo množili blagoslovi in nastopil bo čas odrešenja. Pričakovanje dokončanja templja je tudi pričakovanje Božjega maziljenca, ki ga bo Bog poslal. Agejeva beseda je aktualna tudi za današnji čas, ko nas skrbi epidemija koronavirusa, ko so nam na prvem mestu materialne dobrine, ne pa duhovne. Skrbi nas telesno zdravje, ne pa dušno. Takole nas nagovarja: »V drugem letu kralja Dareja se je Gospodova beseda po preroku Ageju zgodila Zerubabelu, upravitelju Judeje: ›To ljudstvo pravi: Ni še prišel čas, da bi zidali Gospodovo hišo! Gospod pa odgovarja: Za vas same pa je čas, da prebivate v hišah z deščenim obojem, medtem ko je moja hiša v razvalinah? In zdaj govori Gospod nad vojskami: Premislite v srcu svoje poti: veliko sejete, a malo pospravite, jeste, a se ne nasitite, pijete, a se ne odžejate, oblačite se, a se ne ogrejete, in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo. Veliko ste pričakovali, a malo dobili. Zakaj neki, govori Gospod. Zaradi moje hiše, ki je zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. Zato vam nebo zadržuje roso in zemlja zadržuje svoj pridelek … Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi. Delajte, obnovite tempelj, kajti jaz sem z vami, govori Gospod nad vojskami.‹«
Prerok Agej v krščanskem koledarju goduje 16. decembra.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015