Front

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/tedenska-oznanila-velikonocna-nedelja-2016
27.03.2016
/tedenska-oznanila-cvetna-nedelja-2016
20.03.2016
/tedenska-oznanila-5-postna-nedelja-2016
13.03.2016

Strani

Kuga se bliža

Ah, nikar moj Bug, Gospud inu Stvarnik, ne prsili mene takoršne štrajfinge oznanit! Timu mojmu folku pak, kateriga iz srca lubim, naj meni mogoče kaj dobriga inu srečniga oznanit sem bil vselej prpravljen, namreč de od Tvoje dobrute inu milosti imajo čakat žegne nebeske, dolgu inu veselu zdravje, inu de od vsiga hudiga inu zlega jih boš rešil inu obvarval. Taku želim in prosim, de bi se njim godilu. Kdu pak nas zmore tiga  agvišat, dokler ta strašna štrajfinga te neusmilene kuge vseskuzi se k nam približuje inu uže je začela morit ludi v naši soseski ter se ne šona ni stariga ni mladiga, ni uboziga ni bogatiga, ni kmeta ni gospuda, taku de v kratkem časi čez 500 ludi je pomorila? Zdaj se šliši veliku govorit od kuge, katera je v našo deželo prišla inu vsak dan se k našimu mestu prbližuje. Eni pravijo, de je zanesena iz ogrske dežele, drugi pravijo, de je prišla iz hrovaške dežele. Od te hude bolezni te kuge tulikajn ludi je uže pomorila v španski, polski, nemški, ogrski inu hrovaški deželi … Vsi se tožijo čez vahte, rekoč, kadar od začetka bi bili dobru vahtali, bi ne bila taku daleč prišla. Jest pak po resnici vam bom povedal, da beden drugi nej uržoh, de kuga je v našo deželo prišla, ampak naši veliki grehi, katere G. Bug z le-to kugo štrajfat hoče. Mi vidimo in šlišimo, da arcnije neč ne pomagajo, temuč de ta, kateriga kuga zadene, mora umrejti. Tedaj pametno ste sturili, de upajne nejste postavili v dohtarje, v arcnije, temuč v tu prvu zdravje teh bolnih, v Marijo Divico, katero ste semkaj prišli obiskati inu nji ofrovati inu prositi. Le-ta tavženkrat več vam bo nucala kakor trijak, kakor angelica, bittonica, valeriana, rozmarin, lorber, rožni jesih inu vse arcnije tiga svejta.
Janez Svetokriški, najslavnejši pridigar na Slovenskem

 

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015