Front

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/oznanila-3-adventna-2014
14.12.2014

Strani

BLAGOR TISTEMU, KI SE NAD MENOJ NE SPOTAKNE.

Začeli smo veseli december, najbolj praznični mesec v letu. Ponekod so že sredi novembra okrasili izložbe in ceste. V Sloveniji še ne preveč, drugod po Evropi pa že kar. Višek praznovanj bomo dosegli ob božiču in silvestrovanju. Zvrstili se bodo možje dobrote – Miklavž, božiček in dedek Mraz. Vsi si želimo, da bi nas v čim obilnejši meri obdarili. Pa tudi sami bomo zapadli v mrzlično zapravljanje in medsebojno obdarovanje. Nič narobe, če le ne bomo presegli osebnih finančnih zmožnosti. Gotovo se nas bodo dotaknili nekateri svetniki: sv. Frančišek Ksaverij, zavetnik misijonarjev, sv. Ambrož, zavetnik čebelarjev, sv. Lucija, zavetnica dobrega vida, sv. Štefan, zavetnik konjev, pa Nedolžni otroci, ko molimo za nerojene otroke. Naredili bomo adventni venček, pa jaslice in božično (novoletno) drevesce. Srečali se bomo z novorojenim Jezuščkom in tremi kralji. Navadili smo se na vse to. Toda mnogi sodobniki so se nad Jezusom zgražali in se spotikali, ker so bili prepričani, da bo Odrešenik prišel kot mogočen vladar. Niso hoteli Odrešenika, ki je bil rojen v hlevu, ki se je potikal okrog kot preprost pridigar, ki je govoril o kraljestvu nad oblaki, ki je umrl na križu. Blagor nam, če nas to ne moti in bomo zmogli sprejeti Jezusa v vsej preprostosti v svoje življenje. Kot pastirčki.
Župnik Sandi

 

ŽUPNIJA GRAHOVO v katehetskem letu 2017/2018

ŽUPNIJA GRAHOVO v katehetskem letu 2017/2018

 

Cerkvene slovesnosti in posebne maše: Slomškova ali katehetska nedelja – blagoslov šolskih torb (24. 9.), nedeljska na Lipsenju (1. 10. ob 10.15), Vsi sveti (1. 11. – svete maše po vseh cerkvah in blagoslov pokopališč), sv. maša v Grahovem za pobite (24. 11.), žegnanjska v Grahovem (10. 12.), božična devetdnevnica (16.–23. 12.), otroška božičnica (24. 12. ob 18.00) in polnočnica, žegnanjska na Lipsenju in blagoslov konj (26. 12.), v čast sv. Antonu v Žerovnici (21. 1.), žegnanjska v Žerovnici (28. 1.), don Boskova nedelja v Grahovem (28. 1.), v čast sv. Valentinu v Žerovnici (18. 2.), dan staršev (18. 3. pri deveti maši), cvetna (25. 3.), blagoslov velikonočnih jedil (31. 3.), velika noč s praznično procesijo (1. 4. ob 8.00), šmarnice v maju v Grahovem, Žerovnici in Bločicah, na Florjanovo (4. 5.) poljska za Grahovo, praznik prvega svetega obhajila (predvidoma 20. 5.), praznik sv. birme (predvidoma 27. 5.), prošnji dan za Žerovnico (8. 5.),  za blagoslov polj na Lipsenju (9. 5.), za blagoslov polj na Bločicah (7. 5.), žegnanjska na Bločicah (10. 6.), izvoljen dan za Žerovnico (23. 5.), telovska procesija (3. 6. ob 8.00), zaobljubljen dan proti kugi v čast sv. Roku v Žerovnici (16. 8.).

 

Sodelovanje pri nedeljskem bogoslužju ob 9. uri in drugih priložnostih (tudi sicer vsi otroci vabljeni k redni nedeljski maši):

  • Predšolski: 15. 10., 10. 12., 23. 12. (božična devetdnevnica) in 18. 3.
  • Prvi razred: 22. 10., 17. 12.,  23. 12. (božična devetdnevnica) in 11. 3.
  • Drugi razred (prvoobhajanci): 29. 10., 16. 12. (božična devetdnevnica), 14. 1., 4. 3., 29. 3.: veliki četrtek – predstavitev (prvoobhajancev), od cvetne do prvega obhajila redno nedeljska sv. maša, v maju: devetdnevnica pred prvim sv. obhajilom.
  • Tretji razred: 12. 11., 18. 12. (božična devetdnevnica), 21. 1. in 8. 4.
  • Četrti in peti razred: 24. 9., 19. 11., 19. 12. (božična devetdnevnica), 28. 1. in 15. 4.  
  • Šesti, sedmi in osmi razred: 1. 10., 26. 11. – predstavitev birmancev, 20. 12. (božična devetdnevnica), 4. 2., 30. 3.: veliki petek – branje Jezusovega trpljenja, 22. 4., od cvetne nedelje do birme reden obisk nedeljske sv. maše, v maju: devetdnevnica pred sv. birmo.
  • Deveti razred: 8. 10., 3. 12., 21 .12. (božična devetdnevnica), 18. 2. in 6. 5.

 

Prireditve in romanja:

Župnijsko martinovo romanje na Ptuj in v Haloze (11. 11.), miklavževanje (3. 12. ob 16.00), koledovanje (26. 12.–6. 1.), duhovni vikend za birmance v Novi Štifti (2.–4. 3. 2018) in oratorij dva tedna (2.–6. 7. in  9.–13. 7. 2018).

Prostočasne dejavnosti:

Gardaland (14. 10.), Čarno jezero v Ljubljani na Rakovniku za otroke od 1. do 6. razreda v juniju.

 

VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2017/2018

TOREK:    15.30 TRETJI RAZRED (župnik Sandi), nato ministrantske vaje

                 16.15 ŠESTI IN SEDMI RAZRED (župnik Sandi)

SREDA:    12.30 OSMI RAZRED (župnik Sandi)

                 16.30 PRVI RAZRED (katehistinja Patricia)

                           ČETRTI IN PETI RAZRED (katehistinja Polona)

                17.15 PREDŠOLSKI »SONČNI ŽAREK« (katehistinja Patricia)

                        DRUGI RAZRED (župnik Sandi)

                        DEVETI RAZRED (katehistinja Polona)

 

DRUGE DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI GRAHOVO 2017/18

PETEK SOBOTA NEDELJA
15:00 uradne ure - g. župnik 9:00 krašenje cerkve (gospe po parih) 9:00 Grahovo: sveta maša
16:00 vaje za ministrante 10:00 pevske vaje za otroški zbor 10:15 Žerovnica: sveta maša
  11:00 občasno delavnice za otroke 10:15 Bločice: na prvo nedeljo sveta maša
  20:00 pevske vaje za cerkveni zbor 10:15 Lipsenj: na prvo nedeljo v oktobru sveta maša

 

  • Prispevek za verouk je za prvega otroka 40 evrov, za vsakega nadaljnjega pa deset evrov manj. Copati so obvezni!

  • Delavnice za otroke (obv. prvoobh.) so občasno ob sobotah (od 11.00 do 12.00) od oktobra do aprila!

  • Otroški zbor vodi gospa Anita Kolmanič, cerkvenega pa gospa Anka Švigelj.

  • Sestanki in srečanja za starše: 8. 9. za dogovor verouka, s kateheti dvakrat letno v povezavi s predavanji (novembra in aprila), dodatno pa še s starši prvoobhajancev in birmancev.

  • Župnijski skupini sta še župnijski pastoralni svet in gospodarski svet, ki se sestajata občasno.

  • Priporočamo verski tisk: tedensko Družino, mesečno Ognjišče in oznanila ter (za otroke) Mavrico.

  • Tedenske sv. maše v župniji so ob 19.00, na podružnicah pa ob 18.00. V zimskem času uro prej.

  • Na podružnicah zaradi mraza od januarja do marca redno ni tedenskih svetih maš.

  • Priprave na krst ali poroko so po dogovoru.

  • Prvo nedeljo v mesecu na Bločicah in drugo v Grahovem in Žerovnici sta ofer za potrebe cerkve in redna priložnost za sveto spoved.

  • Na prvi petek so obisk bolnikov in litanije Srca Jezus. Na prvo soboto molimo litanije Matere Božje.

  • Ob ponedeljkih po sv. maši molimo za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za naše bolne in v soboto za družine.

Galerije

/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015