Front

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/2-nedelja-med-letom-2019
22.01.2019
/nedelja-jezusovega-krsta-2019
15.01.2019
/nedelja-gospodovega-razglasenja-2019
07.01.2019

Strani

PREROK SOFONIJA

Prerok Sofonija je živel za časa judovskega kralja Jošija; nekako od 630 do 590 pred Kristusom. To je bilo zelo dramatično obdobje zgodovine Izraelcev. Medijci so uničili Ninive, faraon Neho II. se je polastil ozemlja od Gaze do Megide (v smer Mezopotamije), Skiti so dvakrat vdrli na Izraelsko ozemlje, Kaldejci pa po trikratnem obleganju uničili Jeruzalem. Bog je Sofonija poslal pridigat Izraelcem, ker so zapustili Božje zapovedi. Pomešali so se z Asirci in Kananejci ter delno prevzeli tudi poganska obredja. Napovedoval je Gospodov dan, ko se bo zgodila preobrazba Božjega ljudstva, ko bo konec obdobja greha. O Sofoniju se ve zelo malo. V svoji svetopisemski knjigi omenja o sebi tri rodove prednikov nazaj. Njegov spis obsega vsega tri poglavja oziroma 53 vrstic. Razdeljen  je na tri dele. Prvi zaobsega svarilo in grožnje Judu, drugi napoveduje sodbo nad sovražnimi narodi in nad Jeruzalemom. V tretjem delu pa napove obljubo rešitve in obnove.Takole zapiše: Beseda Gospodova, ki se je zgodila Sofoniju: Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael! Veseli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska! Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje sovražnike. Izraelov kralj, Gospod, je v tvoji sredi, ne boš se več bala hudega. Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem: »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo! Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veseli se nad teboj v radosti in v ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.« Glej, tisti čas bom opravil z vsemi, ki so te stiskali: rešil bom, kar je ohromelo, in zbral, kar je razkropljeno, naredil jih bom za hvalo in za ime v vsaki deželi njegove sramote. Tisti čas vas pripeljem, tisti čas vas zberem. Da, dam vas za ime in za hvalo med vsemi narodi na zemlji, ko obrnem vašo usodo pred vašimi očmi, govori Gospod.
Ime Sofonija pomeni: Bog me ščiti.
Njegov god obhaja tudi katoliška Cerkev, in sicer 3. decembra.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015