Front

Mesečna oznanila

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/21-nedelja-med-letom-2019
27.08.2019
/20-nedelja-med-letom-2019
18.08.2019
/19-nedelja-med-letom-2019
14.08.2019

Strani

SVETI FLORIJAN

Mi danes bomo hvalili inu častili tiga srčniga inu nepremaganiga vojščaka s. Florijana, pomočnika inu variha našiga, kateri za ta gmajn nuc naše svete kat. krš. vere je svoj leben zgubil inu naše mestu pred tem škodlivem ognjom obvarval; kakor je vsem vedejoče, de je bil takoršen ogen vun prišel, de celu naše mestu bi bilu pogorelu, kadar naš lubi pomočnik s. Florijan bi ga ne bil pogasil; zakaj človeska pomoč inu flis nej neč pomagalu, temuč kakor so bili oblubo sturili, le–to cirku s. Florijanu h časti zidat, precej je bilo na pomoč prišel inu tu mestu pred tem škodlivem ognjom je bil obvarval inu nas je rešil. Oh, kaj tedaj z eno veliko hvalo smo mi dolžni našimu s. pomočniku dati inu čast izkazat!
Imam velik trošt inu upajne, de se bo dopolnilu, dokler videm, de celu mestu je semkaj prišlu čast svojega s. pomočnika pošlušat inu eno obilno almožno ofrat. Zatoraj bom jest od te velike lubezni inu dobrute govuril, katero je izkazal, v tem kir svoj leben za gmajn nuc s. vere je pustil. Vse dežele za pomočnika čez ogen so izvolile s. Florijana, kateriga pomoč tu naše žlahtnu mestu tudi očitnu je zamerkalu, v tem kir pred tulikajn časam je bil ogen vun prišel inu veliku hišu požgal inu žugal celu mestu požgati. Inu desilih so gasili in branili, kar narveč so znali inu mogli, vener nej neč pomagalu. Ali kakor so bili oblubo sturili njemu h časti le–to cirku sezidat, precej s. Florijan je bil ta ogen pogasil. Oh, koku tedaj pohlevnu inu andohtlivu bi se imeli prporočit s. Florijanu, katerimu G. Bug je dal susebno oblast čez ogen, da bi nas v le–te velike škode ne prpravil ta požrešni, škodlivi inu strašni ogen, od kateriga gvišnu nas bo obvarval, če vašo oblubo bote dopolnili, namreč to s. cirku dokončali njemu h časti, de tudi ta s. varih bo imel svoje prebivalše v vašem mesti.
Janez Svetokriški, najbolj slavni pridigar na Slovenskem

 

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015