Front

Mesečna oznanila

Ime Datum
November 2018
26.10.2018
Oktober 2018
30.09.2018
September 2018
28.08.2018

Strani

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/4-postna-nedelja-2019-0
07.04.2019
/4-postna-nedelja-2019
31.03.2019
/3-postna-nedelja-2019
24.03.2019

Strani

VSAK DAN MOLITE, DA BOSTE SVETU IZPROSILI MIR

S to povedjo je Marija nagovorila Lucijo, Franceka in Jacinto ob prvem prikazovanju v Fatimi (na Portugalskem), ki se je zgodilo 13. maja 1917. Sledilo je še pet prikazovanj, ki jih je Marija naročila otrokom na 13. dne v mesecu. Že dve leti poprej se je angel štirikrat prikazal otrokom in jih učil moliti. Predstavil se je kot angel Portugalske in tudi kot angel miru. V tistem času je vsa Evropa bila vpletena v prvo svetovno vojno in vsi bi si želeli, da bi je bilo konec. Prav zato Marija pozove otroke k molitvi za mir, k molitvi rožnega venca. Marija je vsem trem otrokom obljubila nebesa, toda še prej bodo morali veliko trpeti in veliko moliti.
Ob drugem prikazovanju je godoval sv. Anton Padovanski, ki je bil po rodu Portugalec. Marija je otrokom obljubila ozdravitev nekega bolnika pod pogojem, da se bo spreobrnil. Rekla je tudi, da je njeno brezmadežno srce zavetje in pot, ki nas vodi k Bogu. V tretjem prikazovanju je Marija otrokom pokazala grozote pekla, preganjanje papeža in kristjanov. Naročila pa je, naj se Rusija posveti njenemu brezmadežnemu Srcu. Da bi ljudje verovali Mariji, je napovedala tudi čudež, ki se bo zgodil ob njenem zadnjem prikazovanju, 13. oktobra. Na ta dan se je zbralo v Irijski globeli več kot 50.000 ljudi. Močno je deževalo, a Lucija vseeno naroči, da vsi zaprejo dežnike in molijo rožni venec. Marija se je prikazala nad hrastom in rekla, naj na tem mestu njej v čast postavijo kapelo in hodijo semkaj molit. Obljubi, da bo vojne kmalu konec. Ob Mariji se prikažeta tudi Jezus in sv. Jožef. Sledil je čudež s soncem. Sonce se prikaže v obliki srebrnega krožnika in se vrti okoli svoje osi in meče snope raznobarvnih luči in nato še sipa rdeče ognjene plamene na vse strani. Od dežja premočena oblačila postanejo povsem suha. Prizor traja deset minut.
Čeprav ni vojne, nas Marija tudi v mesecu šmarnic vabi k molitvi za mir. Potrebujejo ga naše srce, naše družine, naš narod in ves svet.
Župnik Sandi

ŽUPNIJA GRAHOVO v katehetskem letu 2018/2019

Cerkvene slovesnosti in posebne maše:

Slomškova ali katehetska nedelja – blagoslov šolskih torb (23. 9.), nedeljska na Lipsenju (7. 10. ob 10.15), vsi sveti (1. 11. svete maše po vseh cerkvah in blagoslov pokopališč), sv. maša v Grahovem za pobite (24. 11.), žegnanjska v Grahovem (9. 12.), božična devetdnevnica (16.–23. 12.), otroška božičnica (24. 12. ob 18.00) in polnočnica, žegnanjska na Lipsenju in blagoslov konj (26. 12.), v čast sv. Antonu v Žerovnici (20. 1.), žegnanjska v Žerovnici (27. 1.), don Boskova nedelja v Grahovem (27. 1.), v čast sv. Valentinu v Žerovnici (17. 2.), dan staršev (24. 3. pri deveti maši), cvetna (14. 4.), blagoslov velikonočnih jedil (20. 4.), velika noč s praznično procesijo (21. 4. ob 8.00), šmarnice v maju v Grahovem, v Žerovnici in na Bločicah, na Florjanovo (4. 5.) poljska za Grahovo, praznik prvega svetega obhajila (predvidoma 26. 5.), za blagoslov polj na Bločicah (27. 5.), prošnji dan za Žerovnico (28. 5.),  za blagoslov polj na Lipsenju (29. 5.), žegnanjska na Bločicah (9. 6.), izvoljen dan za Žerovnico (12. 6.), telovska procesija (23. 6. ob 8.00), zaobljubljen dan proti kugi v čast sv. Roku v Žerovnici (16. 8.).

 

Sodelovanje pri nedeljskem bogoslužju ob 9. uri in ob drugih priložnostih (tudi sicer vsi otroci vabljeni k redni nedeljski maši):

– Predšolski in prvi razred: 21. 10., 17. 12.: božična devetdnevnica, 13.1., 10. 3., 12. 5.

– Drugi razred (prvoobhajanci):  11. 11., 18. 12.: božična devetdnevnica, 20. 1., 17. 3., 18. 4.: veliki četrtek – predstavitev prvoobhajancev, od velike noči do prvega obhajila redno nedeljska sv. maša, v maju: devetdnevnica (20.–25. 5.), prvo sv. obhajilo (26. 5.).

– Tretji razred: 18. 11., 19. 12.: božična devetdnevnica,  27. 1., 24. 3., 19. 5.

– Četrti razred: 30. 9.,   25. 11., 20. 12.: božična devetdnevnica, 3. 2., 31. 3.

– Peti, šesti in sedmi razred: 7. 10., 9. 12., 22. 12.: božična devetdnevnica, 10. 2., 7. 4.

– Osmi in deveti razred: 14. 10., 16. 12., 17. 2., 19. 4.: veliki petek – branje Jezusovega trpljenja.

 

Prireditve in romanja:

župnijsko martinovo romanje na Sveto goro in v Goriška Brda (11. 11.), miklavževanje (2. 12. ob 16.00), koledovanje (26. 12.–6. 1.) in oratorij dva tedna (1.–5. 7. in  8.–12. 7. 2019).

 

Prostočasne dejavnosti:

Gardaland (6. 10.), Čarno jezero v Ljubljani na Rakovniku za otroke od 1. do 6. razreda v juniju.

 

 

 

 • Prispevek za verouk je za prvega otroka 40 evrov, za vsakega nadaljnjega pa 10 evrov manj. Copati!
 • Delavnice za otroke so občasno ob sobotah (od 11.00 do 12.00) od septembra do aprila.
 • Oba cerkvena zbora vodi gospa Anita Kolmanič, pri sv. maši pa orgla gospa Anka Švigelj.
 • Sestanki in srečanja za starše: 7. 9. za dogovor verouka, s kateheti dvakrat letno v povezavi s predavanji (novembra in aprila), dodatno pa še s starši prvoobhajancev.
 • Župnijski skupini sta še župnijski pastoralni svet in gospodarski svet, ki se sestajata občasno.
 • Priporočamo verski tisk: tedensko Družino, mesečno Ognjišče in oznanila ter (za otroke) Mavrico.
 • Tedenske sv. maše v župniji so ob 19.00, na podružnicah pa ob 18.00. V zimskem času uro prej.
 • Na podružnicah zaradi mraza od januarja do marca redno ni tedenskih svetih maš.
 • Priprave na krst ali na poroko so po dogovoru.
 • Na prvo nedeljo v mesecu na Bločicah in na drugo v Grahovem in Žerovnici sta ofer za potrebe cerkve in redna priložnost za sveto spoved.
 • Na prvi petek je obisk bolnikov in litanije Srca Jezusovega. Na prvo soboto pa litanije Matere Božje.
 • Ob ponedeljkih po sv. maši molimo za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za naše bolne in v soboto za družine.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015