Front

Mesečna oznanila

Ime Datum
Maj 2019
20.04.2019
April 2019
25.03.2019
Marec 2019
23.02.2019

Strani

Maše

Razpored svetih maš v župniji Grahovo

NEDELJA
9.00 Grahovo
10.15 Žerovnica
 
DELAVNIKI
18.00 Grahovo

Tedenska oznanila

/binkosti-2019
09.06.2019
/7-velikonocna-nedelja-2019
03.06.2019
/6-velikonocna-nedelja-2019
27.05.2019

Strani

MIR, MIR, MIR IN SAMO MIR!

To je temeljno sporočilo Gospe v Medjugorju (v Hercegovini), ki se vidcem prikazuje že od 24. junija 1981. Čeprav je kraj postal svetovno znano romarsko središče, uradna Cerkev še vedno ne prizna prikazovanj. Problem je, ker prikazovanja še trajajo in vidci so še vsi živi. Ne glede na karkoli: Gospa uči zdrave krščanske nauke. Že ob prvih prikazovanjih je otrokom povedala, da je blažena Devica Marija. Da naj neomajno verujejo in skrbijo za rast vere med ljudmi. Da naj mir vlada med človekom in Bogom in vsemi narodi. Naj molijo še posebej rožni venec.
Marija nam ponuja pet pripomočkov, pet stebrov, da bi zaživeli v miru s seboj, med seboj in z Bogom: 1. Molitev: »Otročiči moji, molite. Molitev naj kraljuje po vsem svetu.« 2. Post: »Želim, da se postite ob sredah in petkih.« 3. Vsakdanje branje Svetega pisma: »Dragi otroci, danes vas prosim, da doma vsa dan berete Sveto pismo. Hranite ga na vidnem mestu.« 4. Spoved: »Spravite se z Bogom in med seboj. Zato verujte, molite, se postite in hodite k sv. spovedi.« 5. Evharistija: »Glejte na sv. mašo kot na najpopolnejšo molitev. Evharistija naj postane središče vašega krščanskega življenja.« Marija prihaja v Medjugorje, da bi nas spomnila na vrednote, ki smo jih opustili, ker po njih ne živimo več, da bi jih po milosti zopet spoznali in se po njih ravnali. Marija je polna veselja, ker je polna milosti. Milost pa je dar. Zato so v Medjugorju milijoni romarjev našli in potrdili ta dar. Mnogi so duha Medjugorja ponesli domov, ponesli po vsem svetu. To je Marijin načrt in hkrati naročilo, da nas potrebuje za oznanjevalce njenega Sina. Naj nam bo Marija blizu tudi v mesecu juniju, ki je posvečen Srcu Jezusovemu.
Župnik Sandi

ŽUPNIJA GRAHOVO v katehetskem letu 2018/2019

Cerkvene slovesnosti in posebne maše:

Slomškova ali katehetska nedelja – blagoslov šolskih torb (23. 9.), nedeljska na Lipsenju (7. 10. ob 10.15), vsi sveti (1. 11. svete maše po vseh cerkvah in blagoslov pokopališč), sv. maša v Grahovem za pobite (24. 11.), žegnanjska v Grahovem (9. 12.), božična devetdnevnica (16.–23. 12.), otroška božičnica (24. 12. ob 18.00) in polnočnica, žegnanjska na Lipsenju in blagoslov konj (26. 12.), v čast sv. Antonu v Žerovnici (20. 1.), žegnanjska v Žerovnici (27. 1.), don Boskova nedelja v Grahovem (27. 1.), v čast sv. Valentinu v Žerovnici (17. 2.), dan staršev (24. 3. pri deveti maši), cvetna (14. 4.), blagoslov velikonočnih jedil (20. 4.), velika noč s praznično procesijo (21. 4. ob 8.00), šmarnice v maju v Grahovem, v Žerovnici in na Bločicah, na Florjanovo (4. 5.) poljska za Grahovo, praznik prvega svetega obhajila (predvidoma 26. 5.), za blagoslov polj na Bločicah (27. 5.), prošnji dan za Žerovnico (28. 5.),  za blagoslov polj na Lipsenju (29. 5.), žegnanjska na Bločicah (9. 6.), izvoljen dan za Žerovnico (12. 6.), telovska procesija (23. 6. ob 8.00), zaobljubljen dan proti kugi v čast sv. Roku v Žerovnici (16. 8.).

 

Sodelovanje pri nedeljskem bogoslužju ob 9. uri in ob drugih priložnostih (tudi sicer vsi otroci vabljeni k redni nedeljski maši):

– Predšolski in prvi razred: 21. 10., 17. 12.: božična devetdnevnica, 13.1., 10. 3., 12. 5.

– Drugi razred (prvoobhajanci):  11. 11., 18. 12.: božična devetdnevnica, 20. 1., 17. 3., 18. 4.: veliki četrtek – predstavitev prvoobhajancev, od velike noči do prvega obhajila redno nedeljska sv. maša, v maju: devetdnevnica (20.–25. 5.), prvo sv. obhajilo (26. 5.).

– Tretji razred: 18. 11., 19. 12.: božična devetdnevnica,  27. 1., 24. 3., 19. 5.

– Četrti razred: 30. 9.,   25. 11., 20. 12.: božična devetdnevnica, 3. 2., 31. 3.

– Peti, šesti in sedmi razred: 7. 10., 9. 12., 22. 12.: božična devetdnevnica, 10. 2., 7. 4.

– Osmi in deveti razred: 14. 10., 16. 12., 17. 2., 19. 4.: veliki petek – branje Jezusovega trpljenja.

 

Prireditve in romanja:

župnijsko martinovo romanje na Sveto goro in v Goriška Brda (11. 11.), miklavževanje (2. 12. ob 16.00), koledovanje (26. 12.–6. 1.) in oratorij dva tedna (1.–5. 7. in  8.–12. 7. 2019).

 

Prostočasne dejavnosti:

Gardaland (6. 10.), Čarno jezero v Ljubljani na Rakovniku za otroke od 1. do 6. razreda v juniju.

 

 

 

 • Prispevek za verouk je za prvega otroka 40 evrov, za vsakega nadaljnjega pa 10 evrov manj. Copati!
 • Delavnice za otroke so občasno ob sobotah (od 11.00 do 12.00) od septembra do aprila.
 • Oba cerkvena zbora vodi gospa Anita Kolmanič, pri sv. maši pa orgla gospa Anka Švigelj.
 • Sestanki in srečanja za starše: 7. 9. za dogovor verouka, s kateheti dvakrat letno v povezavi s predavanji (novembra in aprila), dodatno pa še s starši prvoobhajancev.
 • Župnijski skupini sta še župnijski pastoralni svet in gospodarski svet, ki se sestajata občasno.
 • Priporočamo verski tisk: tedensko Družino, mesečno Ognjišče in oznanila ter (za otroke) Mavrico.
 • Tedenske sv. maše v župniji so ob 19.00, na podružnicah pa ob 18.00. V zimskem času uro prej.
 • Na podružnicah zaradi mraza od januarja do marca redno ni tedenskih svetih maš.
 • Priprave na krst ali na poroko so po dogovoru.
 • Na prvo nedeljo v mesecu na Bločicah in na drugo v Grahovem in Žerovnici sta ofer za potrebe cerkve in redna priložnost za sveto spoved.
 • Na prvi petek je obisk bolnikov in litanije Srca Jezusovega. Na prvo soboto pa litanije Matere Božje.
 • Ob ponedeljkih po sv. maši molimo za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za naše bolne in v soboto za družine.

Galerije

/duhovni-vikend-za-birmance-iz-zupnij-grahovo-planina
/gradnja-zupnijske-cerkve
/oratorij-2015